• Home
  • Basisverzekering 2022
  • Basisverzekering OHRA 2022

OHRA Basisverzekering 2021

Basisverzekering OHRA 2021

4% collectiviteitskorting en 5% korting op de aanvullende verzekeringen.

Patiënt niet geholpen in ziekenhuis door zorgplafond.
Doorleveringsverplichting bij OHRA

Heeft u een zorgverzekering bij Nationale-Nederlanden? Dan mag u zelf uw zorgverlener kiezen. Voor u geldt de zogenaamde ‘doorleververplichting’: U kunt een behandeling krijgen bij de zorgverlener van uw keuze, ook als deze zijn jaarlijkse omzetplafond bereikt heeft.

Het kan gebeuren dat de zorgverlener van uw keuze aangeeft u niet te kunnen behandelen omdat zijn omzetplafond bereikt is. In dat geval kun u contact opnemen met het OHRA Zorgteam Zorgteam op telefoonnummer 013 593 80 02 (lokaal tarief). uw kiest voor de optie ‘wachtlijstbemiddeling’. Het zorgteam is van 8.30 tot 17.30 uur bereikbaar van maandag tot en met vrijdag.

Wat zegt De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over omzetplafonds?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert consumenten te letten op zogenaamde zorgplafonds bij het kiezen van een zorgverzekeraar. Een zorgplafond is een bepaald maximum aan behandelingen dat een zorgaanbieder mag uitvoeren. Gaat de zorgaanbieder over het plafond heen? Dan krijgt die voor geleverde zorg over deze grens geen vergoeding meer van de zorgverzekeraar. Als u wordt geconfronteerd met een patiëntenstop omzetplafond kunt u twee dingen doen: uitwijken naar een ziekenhuis in de buurt waar het omzetplafond niet is bereikt of de behandeling uitstellen tot het nieuwe kalenderjaar, waarin nieuw budget is vrijgemaakt voor de zorgaanbieder.

Wat kunt u verwachten van de basisverzekering van OHRA?

Basisverzekering Restitutie € 126,75 / € 110,08

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee OHRA geen overeenkomst heeft gesloten dan volgt vergoeding tot het (maximum) tarief dat op dat moment is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Is er geen (maximum) tarief op basis van de Wmg vastgesteld? Dan wordt zorg vergoedt tot de in Nederland geldende redelijke marktprijs.

Wilt u de vergoedingen van de aanvullende verzekeringen van OHRA bekijken klik dan hier. Voor de tandartsverzekeringen van OHRA kunt u hier klikken.

Aanmelden bij OHRA 2021