• Home
 • Aanvullende verzekeringen 2021
 • OHRA Aanvullend 2021

OHRA aanvullend 2021

Aanvullende verzekeringen OHRA 2021

Iedereen betaalt dezelfde premie en er zijn geen gezondheidsvragen.

 OHRA met collectitiviteitskorting

Aanvullende verzekeringen van OHRA

OHRA biedt in 2021 vijf aanvullende verzekeringen: AV Op reis, AV Sterk, AV Aanvullend, AV Extra aanvullend en de AV Uitgebreid. Tegen een maximale premie van € 1,50 kunt u niet gebruikte behadelingen fysiotherapie meenemen naar het volgende jaar. Daarnaast heeft OHRA de Meegroei-service. In bepaalde gevallen kunt u een aanvullende verzekering gedurende het jaar verhogen of verlagen. U kunt dan bijv. denken aan zwangerschap, u gaat trouwen of samenwonen, scheiden of met pensioen.

In de vermelde premies is rekening gehouden met collectiviteitskorting en betaaltermijnkorting (tenzij anders vermeld en indien van toepassing). Er zijn verder geen andere kosten wij worden beloond door OHRA. U ziet in de onderstaande balkjes een pijltje, rechts van de premie. Als u daarop klikt ziet u direct alle vergoedingen. Als u met uw muis op een vergoeding gaat staan dan krijgt u nog meer informatie. Dit overzicht is met grote zorgvuldigheid samengesteld maar aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen. De onderstaande polisvoorwaarden van OHRA zijn leidend. Heeft u vragen over de vergoedingen of twijfelt u of OHRA voor u in 2021 de beste keus is? Bel dan 0318-542017, dat kan tot 20.00 uur.

Sterke punten Start:
Buitenland en ongevallen.
  • Op reis € 1,95
  • Buitenland
  • Onvoorziene zorg: 100%
  • Repatriëring: 100%
  • Tandarts buitenland: € 250,-
  • Mondzorg
  • Mondzorg bij ongeval: € 10.000,--
Sterke punten AV Sterk:
Fysiotherapie meenemen.
  • Sterk € 7,40
  • Beweegzorg
  • Fysiotherapie: 9 keer
  • Buitenland
  • Onvoorziene zorg: 100%
  • Repatriëring: 100%
  • Tandarts buitenland: € 250,-
 
Sterke punten AV Aanvullend:
Meer vergoedingen dan AV Sterk o.a. farmacie.
  • Aanvullend: € 12,92
  • Alternatieve geneeswijzen
  • Behandelingen en consulten: € 200,-
  • Beweegzorg
  • Ergotherapie: 2 uur
  • Fysiotherapie: 9 keer
  • Farmacie
  • Anticonceptie: € 200,-
  • Medicijnen (GVS): € 25,-
  • Griepprik: 1x per jaar
  • Vaccinaties buitenland: € 250,-
  • Huidtherapie
  • Acnebehandeling: € 50,-
  • Epilatie: € 100,-
  • Camouflagetherapie: € 50,-
  • Buitenland
  • Onvoorziene zorg: 100%
  • Repatriëring: 100%
  • Tandarts buitenland: € 250,-
  • Hulpmiddelen
  • Aangepaste lingerie: € 90,-
  • Braces en bandages: € 150,-
  • Redressiehelm: 100%
  • Mondzorg
  • Mondzorg tot 18 jaar: € 500,-
  • Tandarts buitenland: € 250,-
  • Verblijf
  • Herstellingsoord: € 250,-
  • Mantelzorg
  • Mantelzorg: 14 dagen
  • Mantelzorgcursus: € 150,-
  • Preventie
  • Lichttherapie: € 100,-
  • Voedingsadvies: € 100,-
  • Voetbehandeling
  • Voetzorg: € 50,-
Sterke punten AV Extra aanvullend:
Meer vergoedingen dan AV Aanvullend o.a. beweegozrg en huidtherapie
  • Extra aanvullend: € 23,94
  • Alternatieve geneeswijzen
  • Behandelingen en consulten: € 350,-
  • Beweegzorg
  • Ergotherapie: 2 uur
  • Fysiotherapie: 9 keer
  • Farmacie
  • Anticonceptie: € 200,-
  • Medicijnen (GVS): € 50,-
  • Griepprik: 1x per jaar
  • Vaccinaties buitenland: € 250,-
  • Huidtherapie
  • Acnebehandeling: € 100,-
  • Epilatie: € 150,-
  • Camouflagetherapie: € 100,-
  • Buitenland
  • Onvoorziene zorg: 100%
  • Repatriëring: 100%
  • Tandarts buitenland: € 250,-
  • Hulpmiddelen
Eigen bijdrage: € 500,-
  • Alarmering bij epilepsie: 100%
  • Hoofdbedekking: € 75,-
  • Plaswekker: 100%
  • Braces en bandages: € 150,-
  • Redressiehelm: 100%
  • Aangepaste lingerie: € 90,-
  • Steunzolen: € 100,-
  • Mondzorg
  • Mondzorg tot 18 jaar: € 500,-
  • Orthodontie: € 1000,-
  • Verblijf
  • Herstellingsoord: € 500,-
  • Hospice: € 500,-
  • Mantelzorg
  • Mantelzorg: 14 dagen
  • Mantelzorgcursus: € 150,-
  • Reiskosten
  • Auto of OV: € 0,19 per km
  • Vervoer taxi: 100%
  • Eigen bijdrage: 100%
  • Preventie
  • Voedingsadvies: € 150,-
  • Diëtetiek: € 100,-
  • Lichttherapie: € 150,-
  • Traumaverwerking: 100%
  • Voetbehandeling
  • Voetzorg: € 100,-
Sterke punten AV Uitgebreid:
Meer vergoedingen dan AV Extra Aanvullend, let vooral op uitgebreide vergoedingen van o.a. plastische chirurgie of hulpmiddelen. Deze zijn erg goed voor deze premie.
  • Uitgebreid: € 46,50
  • Alternatieve geneeswijzen
  • Behandelingen en consulten: € 500,-
  • Beweegzorg
  • Ergotherapie: 2 uur
  • Fysiotherapie: 18 keer
  • Farmacie
  • Anticonceptie: € 200,-
  • Medicijnen (GVS): € 150,-
  • Griepprik: 1x per jaar
  • Vaccinaties buitenland: € 250,-
  • Huidtherapie
  • Acnebehandeling: € 150,-
  • Epilatie: € 200,-
  • Camouflagetherapie: € 150,-
  • (Plastische) chirurgie
  • Borstprothese: 100%
  • Flapoorcorrectie: 100%
  • Behandeling tegen snurken: 100%
  • Sterilisatie: max. € 1250,-
  • Sterilisatie ongedaan maken: 100%
  • Oogzorg
  • Bril of lenzen: € 75,-
  • Buitenland
  • Onvoorziene zorg: 100%
  • Repatriëring: 100%
  • Tandarts buitenland: € 250,-
  • Hulpmiddelen
Eigen bijdrage: € 500,-
 • Alarmering bij epilepsie: 100%
 • Persoonalamering: € 150,-
 • Hoofdbedekking: € 75,-
 • Plaswekker: 100%
 • Braces en bandages: € 150,-
 • Redressiehelm: 100%
 • Aangepaste lingerie: € 90,-
 • Steunzolen: € 150,-
 • Thuisbewakingsmonitor: 100%
 • Mondzorg
 • Mondzorg tot 18 jaar: € 500,-
 • Kunstgebit: € 200,-
 • Orthodontie: € 2.000,-
 • Verblijf
 • Herstellingsoord: € 1.000,-
 • Hospice: € 1000,-
 • Logeerkosten: € 200,-
 • Kinderopvang: € 200,-
 • Therapeutische kampen: € 200,-
  • Bevalling en kraamzorg
  • Poliklinische bevalling: 100%
  • Bevallingscursus: € 200,-
  • Prenatale screening: 100%
  • Kraamzorg: 100%
  • Lactatiekunde: € 200,-
  • TENS: 6 weken
  • Mantelzorg
  • Mantelzorg: 14 dagen
  • Mantelzorgcursus: € 150,-
  • Reiskosten
  • Ziekenbezoek: € 200,-
  • Auto of OV: € 0,19 per km
  • Vervoer taxi: 100%
  • Eigen bijdrage: 100%
  • Preventie
  • Voedingsadvies: € 200,-
  • Diëtetiek: € 150,-
  • Lichttherapie: € 250,-
  • Traumaverwerking: 100%
  • Obesitas behandeling: € 500,-
  • Overgangsconsult: € 200,-
  • Voetbehandeling
  • Voetzorg: € 150,-

 Polisvoorwaarden OHRA 2021

Bekijk alle vergoedingsoverzichten van OHRA en de bijbehorende polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.

Aanmelden bij OHRA 2021