• Home
  • Basisverzekering 2022
  • Basisverzekering Zorg Direct 2022

Zorg Direct collectief 2022

Tot 7% Collectiviteitskorting bij Zorg Direct 2022

5% korting op de basisverzekering 7% op de aanvullende verzekeringen.

Patiënt niet geholpen in ziekenhuis door zorgplafond.
Doorleveringsverplichting bij Zorg Direct

Heeft u een zorgverzekering bij Zorg Direct? Dan mag u zelf uw zorgverlener kiezen. Voor u geldt de zogenaamde ‘doorleververplichting’: U kunt een behandeling krijgen bij de zorgverlener van uw keuze, ook als deze zijn jaarlijkse omzetplafond bereikt heeft.

Het kan gebeuren dat de zorgverlener van uw keuze aangeeft u niet te kunnen behandelen omdat zijn omzetplafond bereikt is. In dat geval kun u contact opnemen met Zorg Direct.

Wat zegt De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over omzetplafonds?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert consumenten te letten op zogenaamde zorgplafonds bij het kiezen van een zorgverzekeraar. Een zorgplafond is een bepaald maximum aan behandelingen dat een zorgaanbieder mag uitvoeren. Gaat de zorgaanbieder over het plafond heen? Dan krijgt die voor geleverde zorg over deze grens geen vergoeding meer van de zorgverzekeraar. Als u wordt geconfronteerd met een patiëntenstop omzetplafond kunt u twee dingen doen: uitwijken naar een ziekenhuis in de buurt waar het omzetplafond niet is bereikt of de behandeling uitstellen tot het nieuwe kalenderjaar, waarin nieuw budget is vrijgemaakt voor de zorgaanbieder.

Wat kunt u verwachten van de basisverzekeringen van Zorg Direct?

Basisverzekering combinatie € 126,35 / € 102,60

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee Zorg Direct geen overeenkomst heeft gesloten dan volgt vergoeding tot het (maximum) tarief dat op dat moment is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Is er geen (maximum) tarief op basis van de Wmg vastgesteld? Dan wordt zorg vergoedt tot de in Nederland geldende redelijke marktprijs.

Wilt u de vergoedingen van de aanvullende verzekeringen van Zorg Direct 2021 bekijken klik dan hier. Voor de tandartsverzekeringen van Zorg Direct hier klikken.

Wilt u afsluiten neem dan contact met ons op via 0318-542017 dan doen wij dat samen met u.

Aanmelden bij Zorgdirect 2022