• Home
  • Basisverzekering 2022
  • Basisverzekering ONVZ 2022

ONVZ Collectief 2021

Basisverzekering ONVZ 2021

U krijgt 4% collectiviteitskorting op de basisverzekering. De aanvullende verzekeringen 10% korting.

Patiënt soms niet geholpen in ziekenhuis door zorgplafond.
Geen omzetplafond bij ONVZ

De basisverzekering van ONVZ biedt buitengewoon veel vrijheid. De vrijheid om zelf te kiezen door welke dokter en in welk ziekenhuis u behandeld wilt worden. Daarnaast kunt u onze ZorgConsulenten altijd om persoonlijk advies vragen en heeft u de vrijheid om een second opinion te vragen. Bij ONVZ krijgt u altijd de vergoeding waar u recht op heeft, ongeacht naar welke dokter of welk ziekenhuis u gaat. Alleen bij ongecontracteerde zorgverleners in wijkverpleging en ggz hanteert ONVZ vanaf 1 januari 2021 maximale vergoedingen.

Wat zegt De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over omzetplafonds?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert consumenten te letten op zogenaamde zorgplafonds bij het kiezen van een zorgverzekeraar. Een zorgplafond is een bepaald maximum aan behandelingen dat een zorgaanbieder mag uitvoeren. Gaat de zorgaanbieder over het plafond heen? Dan krijgt die voor geleverde zorg over deze grens geen vergoeding meer van de zorgverzekeraar. Als u wordt geconfronteerd met een patiëntenstop omzetplafond kunt u twee dingen doen: uitwijken naar een ziekenhuis in de buurt waar het omzetplafond niet is bereikt of de behandeling uitstellen tot het nieuwe kalenderjaar, waarin nieuw budget is vrijgemaakt voor de zorgaanbieder.

Wat kunt u verwachten van de basisverzekering van ONVZ?

Basisverzekering Combinatie € 129,12 / € 109,12

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee ONVZ geen overeenkomst heeft gesloten dan volgt vergoeding tot het (maximum) tarief dat op dat moment is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Is er geen (maximum) tarief op basis van de Wmg vastgesteld? Dan wordt zorg vergoedt tot de in Nederland geldende redelijke marktprijs. Alleen bij ongecontracteerde zorgverleners in wijkverpleging en ggz hanteert ONVZ vanaf 1 januari 2021 maximale vergoedingen. Hierdoor is de premiestijging beperkt gebleven tot € 1,50. Daar profiteren alle ONVZ verzekerden van. U kunt hier direct zien of de zorgverlener van uw keus gecontracteerd is.

Wilt u de vergoedingen van de aanvullende verzekeringen van ONVZ bekijken klik dan hier. Voor de tandartsverzekeringen van ONVZ kunt u hier klikken.

Aanmelden bij ONVZ 2021