vgz-aanvullende verzekering 2022

Aanvullende verzekeringen VGZ 2022

4% korting op de basisverzekering (en) van VGZ en 10% op de aanvullende verzekeringen.

Korting VGZ WERKT

Aanvullende verzekeringen (collectief) van VGZ 2022

U kunt kiezen uit 4 aanvullende verzekeringen. VGZ Werkt Instap, VGZ Werkt Goed, VGZ Werkt Beter, VGZ Werkt Best. U wordt altijd geaccepteerd voor de Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Alleen de VGZ Tandartsverzekering Werkt Best kent enkele medische vragen/wachttijd van een jaar voor Orthodontie. VGZ werkt vaak met een Budget, dat kan erg gunstig zijn. Want zo kunt u het hele Budget Huidtherapie gebruiken voor bijv. Acnebehandeling waar andere verzekeraars het Budget verdelen. Dit overzicht is met grote zorgvuldigheid samengesteld maar aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen. De onderstaande polisvoorwaarden van VGZ zijn leidend. Heeft u vragen over de vergoedingen of twijfelt u of VGZ voor u in 2022 de beste keus is? Bel dan 0318-542017, dat kan tot 20.00 uur.

VGZ WERKT: AV INSTAP
Wilt u net wat extra zekerheid bovenop de basisverzekering? Kies dan voor VGZ Aanvullend Instap.
  • VGZ WERKT: AV INSTAP
  • Beweegzorg
  • Fysiotherapie: 6 keer
  • Sportmedisch advies: € 75,-
  • Buitenland
  • Onvoorziene zorg: 100%
  • Repatriëring: 100%
  • Verblijf
  • Logies: € 45,- per nacht
  • Mondzorg
  • Ongevallen: € 10.000,--
  • Preventie budget
  • Preventieve Consulten: € 75,-,-
  • Gezondheidscursus: € 75,--
  • Gezondheidstest: € 75,-
VGZ WERKT: AV GOED
Soms heeft u extra zorg nodig. Bijvoorbeeld voor fysiotherapie. Maar op die kosten zit u niet te wachten. Gelukkig kunt u zich daarvoor verzekeren.
  • Alternatieve geneeswijzen
  • Alternatief: € 200,-
  • Beweegzorg
  • Ergotherapie: 5 uur
  • Fysiotherapie: 9 keer
  • Sportmedisch advies: € 400,-
  • Farmacie
  • Anticonceptie v.a. 21 jaar: 100%
  • Vaccinaties buitenland: 100%
  • Huidtherapie
  • Acnebehandeling: € 300,-
  • Camouflagetherapie: € 300,-
  • Overbeharing: € 300,-
  • Voetzorg
  • Voetzorg: € 100,-
  • Steunzolen: € 70,-
  • Buitenland
  • Onvoorziene zorg: 100%
  • Repatriëring: 100%
  • Verblijf
  • Hospice: € 40,- per dag
  • Logies: € 45,- per nacht
  • Zorghotel of herstellingsoord: € 1000,-
  • Mantelzorg
  • Mantelzorg: 5 dagen
  • Mantelzorgmakelaar: € 250,-
  • Preventie budget
  • Preventieve Consulten: € 400,-
  • Gezondheidscursus: € 400,-
  • Mindfulness: € 350,-
  • Gewichtsconsulent: € 50,-
  • Gezondheidstest: € 400,-
VGZ WERKT: BETER
Bij VGZ Aanvullend Beter krijgt u meer en hogere vergoedingen dan met VGZ Aanvullend Goed. O.a. mondzorg, bevalling en kraamzorg en hulpmiddelen.
  • >
  • VGZ WERKT: BETER
  • Alternatieve geneeswijzen
  • Alternatief: € 300,-
  • Beweegzorg
  • Ergotherapie: 5 uur
  • Fysiotherapie: 20 keer
  • Sportmedisch advies: € 600,-
  • Farmacie
  • Anticonceptie v.a. 21 jaar: 100%
  • Vaccinaties buitenland: 100%
  • Huidtherapie
  • Acnebehandeling: € 500,-
  • Camouflagetherapie: € 500,-
  • Overbeharing: € 500,-
  • Plastische chirurgie
  • Sterilisatie: 100%
  • Voetzorg
  • Voetzorg: € 300,-
  • Steunzolen: € 125,-
  • Buitenland
  • Onvoorziene zorg: 100%
  • Repatriëring: 100%
  • Hulpmiddelen budget € 250,-
  • ADL-hulpmiddelen: € 250,-
  • Handspalken: € 250,-
  • Hoortoestel: € 250,-
  • Borstprothese: € 250,-
  • Plaswekker: € 250,-
  • Pruik of Mutssja: € 250,-
  • Steunpessarium: € 250,-
  • Oogzorg
  • Bril of lenzen: 100%
  • Verblijf
  • Hospice: € 40,- per dag
  • Logies: € 45,- per nacht
  • Zorghotel of herstellingsoord: € 1500,-
  • Mondzorg
  • Klikgebit: 100%
  • Kunstgebit: 100%
  • Bevalling en kraamzorg
  • Bevallingscursus: € 100,-
  • Bevalling poliklinisch: 100%
  • Borstkolf: € 80,-
  • Kraampakket: ja
  • Kraamzorg thuis: € 125,-
  • Lactatiekunde: € 200,-
  • Mantelzorg
  • Mantelzorg: 10 dagen
  • Mantelzorgmakelaar: € 500,-
  • Preventie budget
  • Preventieve Consulten: € 600,-
  • Gezondheidscursus: € 600,-
  • Mindfulness: € 350,-
  • Diëtist: 2 uur
  • Gewichtsconsulent: € 100,-
  • Gezondheidstest: € 600,-
VGZ WERKT: BEST
Wilt u zeker zijn van de meeste en hoogste vergoedingen? Kies dan voor VGZ Aanvullend Best. Met name op het gebied van (plastische chirurgie) is er geen betere zorgverzekeraar te vinden.
  • Alternatieve geneeswijzen
  • Alternatief: € 500,-
  • Beweegzorg
  • Ergotherapie: 5 uur
  • Fysiotherapie: 32 keer
  • Sportmedisch advies: € 700,-
  • Farmacie
  • Anticonceptie v.a. 21 jaar: 100%
  • Vaccinaties buitenland: 100%
  • Huidtherapie
  • Acnebehandeling: € 700,-
  • Camouflagetherapie: € 700,-
  • Overbeharing: € 700,-
  • Plastische chirurgie
  • Buikwandcorrectie: 100%
  • Flapoorcorrectie: 100% tot 18 jaar,
  • Ooglidcorrectie: 100%
  • Sterilisatie: 100%
  • Voetzorg
  • Voetzorg: € 500,-
  • Steunzolen: € 180,-
  • Buitenland
  • Onvoorziene zorg: 100%
  • Repatriëring: 100%
  • Hulpmiddelen budget € 500,-
  • ADL-hulpmiddelen: € 500,-
  • Handspalken: € 500,-
  • Hoortoestel: € 500,-
  • Borstprothese: € 500,-
  • Plaswekker: € 500,-
  • Pruik of Mutssja: € 500,-
  • Steunpessarium: € 500,-
  • Oogzorg
  • Bril of lenzen: 100%
  • Ooglaseren: € 500,-
  • Verblijf
  • Hospice: € 40,- per dag
  • Logies: € 45,- per nacht
  • Zorghotel of herstellingsoord: € 2000,-
  • Mondzorg
  • Klikgebit: 100%
  • Kunstgebit: 100%
  • Bevalling en kraamzorg
  • Bevallingscursus: € 100,-
  • Bevalling poliklinisch: 100%
  • Borstkolf: € 80,-
  • Kraampakket: ja
  • Kraamzorg thuis: 100%
  • Lactatiekunde: € 200,-
  • Mantelzorg
  • Mantelzorg: 15 dagen
  • Mantelzorgmakelaar: € 750,-
  • Preventie budget
  • Preventieve Consulten: € 700,-
  • Gezondheidscursus: € 700,-
  • Mindfulness: € 350,-
  • Seksuologie: 4 afspraken
  • Diëtist: 4 uur
  • Gewichtsconsulent: € 150,-
  • Gezondheidstest: € 700,-

Over VGZ Zorgverzekeraar

VGZ is als Stichting Volksgezondheidszorg opgericht in Nijmegen, in 1948. VGZ was een zogenaamde bovenbouwmaatschappij: een particuliere ziektekostenverzekeraar die door ziekenfondsen was opgericht. Een bovenbouwmaatschappij was bedoeld om mensen, die wegens overschrijding van de loongrens niet langer ziekenfondsverzekerd konden blijven, te voorzien van een goede en betaalbare ziektekostenverzekering. VGZ heeft dus van oudsher een sociale achtergrond.

Via de ziekenfondsen waarmee werd samengewerkt, gaat de geschiedenis van VGZ ver terug. Het oudste document in de archieven van VGZ dateert uit 1849. De vele voorlopers van het huidige VGZ zijn soms nóg ouder. Zo bestond er in Nijmegen een Broederschap “De Timmermansbus”, een gildebus die werd opgericht in 1741. Deze instelling is langs de lijn van het Nijmeegse ziekenfonds BAZ uiteindelijk opgegaan in VGZ.

Bron: Wikipedia

Polisvoorwaarden VGZ 2022

Bekijk alle vergoedingsoverzichten van VGZ de bijbehorende polisvoorwaarden.

Aanmelden bij VGZ 2022