Basisverzekering Ditzo 2022

Basisverzekering Ditzo 2022

Scherpste premie van de basisverzekering 2022, aanvullende zijn interessant.

Patiënt niet geholpen in ziekenhuis door zorgplafond.
Cruciale zorg bij Ditzo gegarandeerd.

Door financiële afspraken die Ditzo maakt met zorginstellingen kan het voorkomen dat sommige zorginstellingen tijdens het jaar hun omzetplafond bereiken. In die gevallen is de cruciale zorg voor u gegarandeerd (dit wil zeggen ambulancezorg, spoedeisende hulp, acute verloskunde en crisiszorg GGZ)

U kunt bij Ditzo kiezen uit 2 basisverzekeringen. Namelijk de Basisverzekering Natura (gecontracteerde zorgverleners) en Basisverzekering EIGEN KEUZE (U hebt vrije keuze uit alle zorgaanbieders). De premies volgen.

Wat zegt De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over omzetplafonds?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert consumenten te letten op zogenaamde zorgplafonds bij het kiezen van een zorgverzekeraar. Een zorgplafond is een bepaald maximum aan behandelingen dat een zorgaanbieder mag uitvoeren. Gaat de zorgaanbieder over het plafond heen? Dan krijgt die voor geleverde zorg over deze grens geen vergoeding meer van de zorgverzekeraar. Als u wordt geconfronteerd met een patiëntenstop omzetplafond kunt u twee dingen doen: uitwijken naar een ziekenhuis in de buurt waar het omzetplafond niet is bereikt of de behandeling uitstellen tot het nieuwe kalenderjaar, waarin nieuw budget is vrijgemaakt voor de zorgaanbieder.

Wat kunt u verwachten van de basisverzekeringen van De Amersfoortse?

Ditzo Goede Keuze € 109,95 / € 92,35

Met contract 100% vergoed bij alle ziekenhuizen en alle zorgverleners. Een aantal hulpmiddelen bestelt u verplicht online Zorgzoeker.

Ditzo Vrije Keuze € 119,95 / € 99,95

In een aantal gevallen moet u mogelijk bijbetalen als de zorgverlener niet is gecontracteerd. Dat geldt voor: Geestelijke gezondheidszorg, Zelfstandige behandelcentra en wijkverpleging. Voor de overige zorg is Ditzo een restitutieverzekering. Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Is er geen (maximum) tarief op basis van de Wmg vastgesteld? Dan wordt zorg vergoedt tot de in Nederland geldende redelijke marktprijs.

Gratis ongevallenverzekering Fysio & Tand

De Pechvogelhulp krijgt u standaard bij de Ditzo Basisverzekering waardoor u gedekt bent voor extra medische kosten zoals mondzorg of fysiotherapie tot
€ 10.000 na een ongeval in Nederland. En u betaalt er geen extra kosten voor! Het gaat om kosten die de basisverzekering of aanvullende zorgverzekering niet vergoeden.