• Home
  • Basisverzekering 2022
  • Basisverzekering StadHolland 2022

Stad Holland Basisverzekering 2022

Basisverzekering Stad Holland 2022

Met € 500,- extra eigen risico krijgt u een korting van € 17,50 per maand.

Heeft u een zorgverzekering bij Stad Holland? Dan mag u zelf uw zorgverlener kiezen. Een omzetplafond is voor u niet van toepassing. Voor medicijnen geldt dat uw arts en apotheker deze voorschrijven. Goedkoop als het kan, duur als het moet. Het kan heel soms gebeuren dat de zorgverlener van uw keuze aangeeft u niet te kunnen behandelen omdat zijn omzetplafond bereikt is. Dat is onjuist! In dat geval kun u contact opnemen met Stad Holland op telefoonnummer (010) 2 466 480 om dit recht te zetten. Meer informatie over de doorlevering-verplichting vindt u op de website van Stad Holland.

Hoe is een omzetplafond bij uw zorgverzekeraar geregeld?
Dit wordt een belangrijk aspect in 2022 want niemand kan voorspellen hoe de gezondheidszorg onder druk komt te staan door Corona en wat er gaat gebeuren met omzetplafonds. De meeste zorgverleners zullen de richtlijnen van het RIVM volgen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert consumenten te letten op zogenaamde zorgplafonds bij het kiezen van een zorgverzekeraar. Een zorgplafond is een bepaald maximum aan behandelingen dat een zorgaanbieder mag uitvoeren. Gaat de zorgaanbieder over het plafond heen? Dan krijgt die voor geleverde zorg over deze grens geen vergoeding meer van de zorgverzekeraar. Als u wordt geconfronteerd met een patiëntenstop (omzetplafond) kunt u twee dingen doen: uitwijken naar een ziekenhuis in de buurt waar het omzetplafond niet is bereikt of de behandeling uitstellen tot het nieuwe kalenderjaar, waarin nieuw budget is vrijgemaakt voor de zorgaanbieder.

Basisverzekering Restitutie € 133,- / € 115,50 (€ 500,- eigen risico)
Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee Stad Holland geen overeenkomst heeft gesloten dan volgt vergoeding tot het (maximum) tarief dat op dat moment is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Is er geen (maximum) tarief op basis van de Wmg vastgesteld? Dan wordt zorg vergoedt tot de in Nederland geldende redelijke marktprijs. U krijgt niet te maken met omzetplafonds en/of onverwachte rekeningen.

Wilt u in het buitenland geholpen worden? Neem dan contact op met Stad Holland. Stad Holland heeft ziekenhuizen in Duitsland, België en Spanje gecontracteerd als u daar bijv. geopereerd wilt worden. Bij niet gecontracteerde ziekenhuizen moet u altijd contact opnemen met Stad Holland om risico op bij betalen te voorkomen. Stad Holland vergoedt namelijk nooit meer dan 100% van de wettelijke tarieven die de overheid voor de basisverzekering 2022 heeft vast gesteld. Zorg vanuit de aanvullende verzekeringen wordt alleen bij spoed vergoed.

Aanmelden bij Stad Holland 2022