• Home
 • Aanvullende verzekeringen 2021
 • CZ Aanvullend 2021

CZ Aanvullend 2021

Aanvullende verzekeringen van CZ 2021

Meer zekerheid met de uitgebreide aanvullende zorgverzekeringen van CZ.

Korting CZ collectief

Aanvullende verzekeringen van CZ 2021

De Aanvullende verzekeringen (Collectief) Basis, Plus en Top van CZ richten zich met name op preventie. U kunt de aanvullende verzekeringen gemakkelijk met elkaar vergelijken. De AV Basis, Plus en Top lopen op in vergoedingen en premie. De AV Jongeren en 50+ zijn wat anders. Zo heeft de aanvullende verzekering Jongeren een tandartsdekking en orthdoontie.

U ziet in onderstaande balkjes een pijltje, rechts van de premie. Als u daarop klikt ziet u direct alle vergoedingen. Als u met uw muis op een vergoeding gaat staan dan krijgt u nog meer informatie. Dit overzicht is met grote zorgvuldigheid samengesteld maar dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen. De onderstaande polisvoorwaarden van CZ zijn leidend. Heeft u vragen over de vergoedingen of twijfelt u of CZ voor u in 2021 de beste keus is? Bel dan 0318-542017, dat kan tot 20.00 uur.

Sterke punten AV Start
Buitenland en € 10.000 tanddekking bij ongeval.
  • AV Collectief Start 1,75
  • Beweegzorg
  • Beweegprogramma’s: € 350,-
  • Buitenland
  • Spoedzorg: 100%
  • Repatriëring: 100%
  • Tandarts buitenland: € 275,-
  • Verblijf
  • Logeerkosten: € 500,-

 

  • Mondzorg
  • Mondzorg bij ongeval: € 10.000,-
  • Preventie
  • Inloophuizen bij kanker: € 150,-
Sterke punten AV Collectief Basis
O.a. ruime vergoeding voor beweegzorg, hulpmiddelen en preventie.
  • AV Collectief Basis 9,22
  • Beweegzorg
  • Beweegprogramma’s: € 350,-
  • Ergotherapie: 2 uur
  • Fysiotherapie: 9 keer
  • Farmacie
  • Anticonceptie: € 200,-
  • Huidtherapie
  • Acnebehandeling: € 230,-
  • Epilatie: € 570,-
  • Camouflagetherapie: € 200,-
  • Mantelzorg
  • Mantelzorg: 14 dagen
  • Mantelzorgcursus: € 150,-
   • Buitenland
   • Spoedzorg: 100%
   • Repatriëring: 100%
   • Tandarts buitenland: € 275,-
   • Hulpmiddelen
   • Aangepaste lingerie: € 90,-
   • ADL-hulpmiddelen: € 70,-
   • Alarmering bij epilepsie: 100%
   • Haarprothesen: € 75,-
   • Plaswekker: 100%
   • Redressiehelm: 100%
   • Steunpessarium: 100%
   • Teststrips: € 40,-
   • Thuisbewakingsmonitor: 100%
   • Thuisverzorgingsartikelen: 50%
   • Verblijf
   • Logeerkosten: € 500,-
   • Therapeutische kampen: € 200,-

 

  • Mondzorg
  • Bij ongeval: € 10.000,-
  • Bevalling en kraamzorg
  • Poliklinisch: 100%
  • Bevallingscursus: € 100,-
  • Lactatiekunde: € 200,-
  • Preventie
  • Sportmedisch advies: € 100,-
  • Inloophuizen bij kanker: € 150,-
  • Diëtetiek: € 120,-
  • Zelfmanagementcursus: € 100,-
  • Voedingsadvies: € 50,-
  • Gezondheidscursus: € 50,-
  • Preventieve onderzoeken: € 50,-
  • Valpreventie: € 50,-
  • Preventieve Consulten: € 200,-
Sterke punten AV Collectief Plus
Meer en hogeren vergoedingen dan AV Collectief Basis O.a. beweegzorg, hulpmiddelen en preventie.
  • AV Collectief Plus € 24,57
  • Alternatieve geneeswijzen
  • Consulten & medicijnen: € 350,-
  • Beweegzorg
  • Beweegprogramma’s: € 350,-
  • Ergotherapie: 2 uur
  • Fysiotherapie: 12 keer
  • Farmacie
  • Anticonceptie: € 200,-
  • Huidtherapie
  • Acnebehandeling: € 230,-
  • Epilatie: € 570,-
  • Camouflagetherapie: € 200,-
  • Plastische chirurgie
  • Flapoorcorrectie: 100%
  • Sterilisatie: max. € 1250,-
  • Mantelzorg
  • Mantelzorg: 14 dagen
  • Mantelzorgcursus: € 150,-
  • Oogzorg
  • Bril en lenzen: € 100,-
  • Buitenland
  • Spoedzorg: 100%
  • Repatriëring: 100%
  • Tandarts buitenland: € 275,-
  • Vaccinaties: 50%
  • Hulpmiddelen
  • Aangepaste lingerie: € 90,-
  • ADL-hulpmiddelen: € 70,-
  • Alarmering bij epilepsie: 100%
  • Haarprothesen: € 75,-
  • Hoortoestel: € 100,-
  • Plaswekker: 100%
  • Redressiehelm: 100%
  • Steunpessarium: 100%
  • Teststrips: € 40,-
  • Thuisbewakingsmonitor: 100%
  • Thuisverzorgingsartikelen: 50%
  • Steunzolen: € 75,-
  • Verblijf
  • Hospice: € 30,- per dag
  • Logeerkosten: € 500,-
  • Kinderopvang: € 200,-
  • Therapeutische kampen: € 200,-
  • Mondzorg
  • Mondzorg bij ongeval: € 10.000,-
  • Tandarts buitenland: € 275,-
  • Bevalling en kraamzorg
  • Bevalling poliklinisch: 100%
  • Bevallingscursus: € 100,-
  • Lactatiekunde: € 200,-
  • Voetzorg: € 115,-
  • Steunzolen: € 75,-
  • Preventie
  • Inloophuizen bij kanker: € 150,-
  • Diëtetiek: € 120,-
  • Preventiebudget: € 200,-
  • Gezondheidscursus: € 100,-
  • Preventieve onderzoeken: € 100,-
  • Preventieve Consulten: € 200,-
  • Sportmedisch advies: € 150,-
  • Voedingsadvies: € 75,-
  • Valpreventie: € 50,-
  • Zelfmanagementcursus: € 100,-
Sterke punten AV Collectief Top
Meer en hogeren vergoedingen dan AV Collectief Plus O.a. beweegzorg, hulpmiddelen en preventie.
  • <
  • AV Collectief Top: € 42,30
  • Alternatieve geneeswijzen
  • Consulten & medicijnen: € 550,-
  • Beweegzorg
  • Beweegprogramma’s: € 350,-
  • Ergotherapie: 2 uur
  • Fysiotherapie: 20 keer
  • Farmacie
  • Anticonceptie: € 200,-
  • Huidtherapie
  • Acnebehandeling: € 230,-
  • Epilatie: € 570,-
  • Camouflagetherapie: € 200,-
  • Plastische chirurgie
  • Flapoorcorrectie: 100% tot 18 jaar,
  • Sterilisatie: max. € 1250,-
  • Mantelzorg
  • Mantelzorg: 14 dagen
  • Mantelzorgcursus: € 150,-
  • Buitenland
  • Spoedzorg: 100%
  • Repatriëring: 100%
  • Tandarts buitenland: € 275,-
  • Vaccinaties: 75%
  • Hulpmiddelen
  • Aangepaste lingerie: € 90,-
  • ADL-hulpmiddelen: € 70,-
  • Alarmering bij epilepsie: 100%
  • Haarprothesen: € 75,-
  • Hoortoestel: € 200,-
  • Plaswekker: 100%
  • Redressiehelm: 100%
  • Steunpessarium: 100%
  • Teststrips: € 40,-
  • Thuisbewakingsmonitor: 100%
  • Thuisverzorgingsartikelen: 100%
  • Oogzorg
  • Brillen /lenzen: € 125,-
  • Verblijf
  • Hospice: € 30,- per dag
  • Logeerkosten: € 500,-
  • Therapeutische kampen: € 200,-
  • Mondzorg
  • Mondzorg bij ongeval: € 10.000,-
  • Bevalling en kraamzorg
  • Poliklinisch: 100%
  • Bevallingscursus: € 200,-
  • Lactatiekunde: € 200,-
  • Voetbehandeling
  • Voetzorg: € 115,-
  • Steunzolen: € 75,-
  • Preventie
  • Inloophuizen bij kanker: € 150,-
  • Diëtetiek: € 120,-
  • Sportmedisch advies: € 150,-
  • Zelfmanagementcursus: € 100,-
  • Voedingsadvies: € 100,-
  • Gezondheidscursus: € 200,-
  • Valpreventie: € 50,-
  • Preventieve Consulten: € 200,-

Overige aanvullende verzekeringen van CZSterke punten AV 50+
Meer en hogeren vergoedingen dan AV Collectief Basis O.a. beweegzorg, hulpmiddelen en preventie.
  • AV 50+: € 14,62
  • Alternatieve geneeswijzen
  • Consulten & medicijnen: € 350,-
  • Beweegzorg
  • Beweegprogramma’s: € 350,-
  • Fysiotherapie: 13 keer
  • Farmacie
  • Vaccinaties: 100%
  • Griepprik: 1x per jaar
  • Huidtherapie
  • Acnebehandeling: € 230,-
  • Epilatie: € 570,-
  • Camouflagetherapie: € 200,-
  • Mantelzorg
  • Mantelzorg: 14 dagen
  • Mantelzorgcursus: € 150,-
  • Buitenland
  • Spoedzorg: 100%
  • Repatriëring: 100%
  • Tandarts: € 275,-
  • Vaccinaties: 100%
  • Hulpmiddelen
  • Aangepaste lingerie: € 90,-
  • ADL-hulpmiddelen: € 100,-
  • Alarmering bij epilepsie: 100%
  • Haarprothesen: € 75,-
  • Hoortoestel: € 300,-
  • Steunpessarium: 100%
  • Teststrips: € 40,-
  • Thuisverzorgingsartikelen: 75%
  • Oogzorg
  • Brillen/lenzen: € 100,-
  • Verblijf
  • Hospice: € 30,- per dag
  • Logeerkosten: € 500,-
  • Mondzorg
  • Mondzorg bij ongeval: € 10.000,-
  • Tandarts buitenland: € 275,-
  • Voetbehandeling
  • Voetzorg: € 115,-
  • Steunzolen: € 60,-
  • Preventie
  • Inloophuizen bij kanker: € 150,-
  • Diëtetiek: € 120,-
  • Online cursus: € 60,-
  • Zelfmanagementcursus: € 100,-
  • Voedingsadvies: € 75,-
  • Gezondheidscursus: € 100,-
  • Preventieve onderzoeken: € 50,-
  • Valpreventie: € 100,-
  • Preventieve Consulten: € 200,-
  • Sportmedisch advies: € 150,-
Sterke punten AV Jongeren
Meer en hogeren vergoedingen dan AV Collectief Plus O.a. beweegzorg, hulpmiddelen en preventie.
  • AV Jongeren: € 17,77
  • Alternatieve geneeswijzen
  • Consulten & medicijnen: € 200,-
  • Beweegzorg
  • Beweegprogramma’s: € 350,-
  • Fysiotherapie: 9 keer
  • Farmacie
  • Anticonceptie: € 200,-
  • Huidtherapie
  • Acnebehandeling: € 230,-
  • Epilatie: € 570,-
  • Camouflagetherapie: € 200,-
  • Buitenland
  • Spoedzorg: 100%
  • Repatriëring: 100%
  • Tandarts buitenland: € 275,-
  • Vaccinaties: 100%
  • Hulpmiddelen
  • Aangepaste lingerie: € 90,-
  • Oogzorg
  • Brillen/lenzen: € 100,-
  • Verblijf
  • Logeerkosten: € 500,-
  • Mantelzorg
  • Mantelzorg: 14 dagen
  • Mantelzorgcursus: € 150,-
  • Mondzorg
  • Tandartskosten: € 450,-
  • Orthodontie: € 350,-
  • Ongeval: € 10.000,-
  • Voetbehandeling
  • Voetzorg: € 70,-
  • Steunzolen: € 60,-
  • Preventie
  • Inloophuizen bij kanker: € 150,-
  • Diëtetiek: € 120,-
  • Online cursus: € 60,-
  • Sportmedisch advies: € 150,-
  • Voedingsadvies: € 50,-
  • Gezondheidscursus: € 50,-
Sterke punten AV Gezinnen
Meer en hogeren vergoedingen dan AV Collectief Plus O.a. beweegzorg, hulpmiddelen en preventie.
  • AV Gezinnen € 50,58
  • Alternatieve geneeswijzen
  • Consulten & medicijnen: € 350,-
  • Beweegzorg
  • Beweegprogramma’s: € 350,-
  • Fysiotherapie: 12 keer
  • Ergotherapie: 2 uur
  • Farmacie
  • Anticonceptie: € 200,-
  • Huidtherapie
  • Acnebehandeling: € 230,-
  • Epilatie: € 570,-
  • Camouflagetherapie: € 200,-
  • Plastische chirurgie
  • Flapoorcorrectie: 100%
  • Sterilisatie: max. € 1250,-
  • Buitenland
  • Spoedzorg: 100%
  • Repatriëring: 100%
  • Tandarts buitenland: € 275,-
  • Vaccinaties: 100%
  • Hulpmiddelen
  • Aangepaste lingerie: € 90,-
  • >
  • Alarmering bij epilepsie: 100%
  • Plaswekker: 100%
  • Redressiehelm: 100%
  • Steunpessarium: 100%
  • Teststrips: € 40,-
  • Thuisbewakingsmonitor: 100%
  • Thuisverzorgingsartikelen: 50%
  • Oogzorg
  • Bril, lenzen en ooglaseren: € 150,-
  • Verblijf
  • Logeerkosten: € 500,-
  • Therapeutische kampen: € 200,-
  • Mantelzorg
  • Mantelzorg: 14 dagen
  • Mantelzorgcursus: € 150,-
  • Mondzorg
  • Tandartskosten: € 250,-
  • Orthodontie: € 2.045,-
  • Mondzorg bij ongeval: € 10.000,-
  • Tandarts buitenland: € 275,-
  • Bevalling en kraamzorg
  • Poliklinisch: 100%
  • Bevallingscursus: € 200,-
  • Kraamzorg: 100%
  • Lactatiekunde: € 200,-
  • Voetbehandeling
  • Voetzorg: € 115,-
  • Steunzolen: € 60,-
  • Preventie
  • Inloophuizen bij kanker: € 150,-
  • Diëtetiek: € 120,-
  • Online cursus: € 60,-
  • Voedingsadvies: € 100,-
  • Gezondheidscursus: € 100,-
  • Sportmedisch advies: € 150,-
  • Preventieve Consulten: € 200,-
  • Preventieve onderzoeken: € 50,-
  • Valpreventie: € 50,-
  • Zelfmanagementcursus: € 100,-Polisvoorwaarden

Bekijk alle vergoedingsoverzichten van CZ en de bijbehorende polisvoorwaarden.

Aanmelden bij CZ 2021