• Home
  • Basisverzekering 2021
  • Zilveren Kruis: Basisverzekering

Zilveren Kruis Collectief 2021

Tot 10% Collectiviteitskorting bij Zilveren Kruis 2021

2,5% basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekeringen

Patiënt niet geholpen in ziekenhuis door zorgplafond.
Cruciale zorg bij Zilveren Kruis gegarandeerd.

Door financiële afspraken die Zilveren Kruis maakt met zorginstellingen kan het voorkomen dat sommige zorginstellingen tijdens het jaar hun omzetplafond bereiken. In die gevallen is de cruciale zorg voor u gegarandeerd (dit wil zeggen ambulancezorg, spoedeisende hulp, acute verloskunde en crisiszorg GGZ)

U kunt bij Zilveren Kruis kiezen uit 3 basisverzekeringen. Namelijk de Basisverzekering Basis Budget( beperkt gecontracteerde zorgverleners), Basisverzekering Basis Zeker (natura) en Basisverzekering Basis Exclusief (U hebt vrije keuze uit alle zorgaanbieders). De premies volgen.

Wat zegt De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over omzetplafonds?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert consumenten te letten op zogenaamde zorgplafonds bij het kiezen van een zorgverzekeraar. Een zorgplafond is een bepaald maximum aan behandelingen dat een zorgaanbieder mag uitvoeren. Gaat de zorgaanbieder over het plafond heen? Dan krijgt die voor geleverde zorg over deze grens geen vergoeding meer van de zorgverzekeraar. Als u wordt geconfronteerd met een patiëntenstop omzetplafond kunt u twee dingen doen: uitwijken naar een ziekenhuis in de buurt waar het omzetplafond niet is bereikt of de behandeling uitstellen tot het nieuwe kalenderjaar, waarin nieuw budget is vrijgemaakt voor de zorgaanbieder.

Wat kunt u verwachten van de basisverzekeringen van Zilveren Kruis?

Basisverzekering Zilveren Kruis Basis Budget  € 117,93 / € 97,93

Op grond van deze zorgverzekering heeft u recht op zorg in natura. De zorg in natura wordt verleend door een beperkt aantal gecontracteerde zorgaanbieders. Ook heeft u recht op zorgadvies en zorgbemiddeling. Gecontracteerde zorgaanbieders vindt u op de Zorgzoeker.

Basisverzekering Zilveren Kruis Basis Zeker (natura) € 125,24 / € 107,74

Op grond van deze zorgverzekering heeft u recht op zorg in natura. De zorg in natura wordt verleend door een ruimer aantal gecontracteerde zorgaanbieders dan Natura Select. Ook heeft u recht op zorgadvies en zorgbemiddeling. Gecontracteerde zorgaanbieders vindt u op de Zorgzoeker.

Basisverzekering Zilveren Kruis Basis Exclusief (restitutie) € 136,45 / € 116,45

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee Zilveren Kruis geen overeenkomst heeft gesloten dan volgt vergoeding tot het (maximum) tarief dat op dat moment is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Is er geen (maximum) tarief op basis van de Wmg vastgesteld? Dan wordt zorg vergoedt tot de in Nederland geldende redelijke marktprijs. Omzetplafonds hebben geen gevolgen voor uw recht op vergoeding.

Voor meer informatie over het zorgplafond van Zilveren Kruis verwijzen u naar de website van Zilveren Kruis. U kunt deze hier vinden.

Wilt u de vergoedingen van de aanvullende verzekeringen van Zilveren Kruis 2021 bekijken klik dan hier. Voor de tandartsverzekeringen van Zilveren Kruis kunt u hier klikken.

Aanmelden bij Zilveren Kruis 2021