• Home
  • Basisverzekering 2021
  • VGZ: Basisverzekering

VGZ Collectief 2021

Collectiviteitskorting VGZ 2021

4% korting op de basisverzekering en 10% korting op de aanvullende verzekeringen.

Patiënt niet geholpen in ziekenhuis door zorgplafond.
Cruciale zorg bij VGZ gegarandeerd.

Door financiële afspraken die VGZ maakt met zorginstellingen kan het voorkomen dat sommige zorginstellingen tijdens het jaar hun omzetplafond bereiken. In die gevallen is de cruciale zorg voor u gegarandeerd (dit wil zeggen ambulancezorg, spoedeisende hulp, acute verloskunde en crisiszorg GGZ). Dit geldt alleen voor de VGZ Ruime Keuze basisverzekering. Met de wat duurdere restitutieverzekering krijgt u altijd de zorg bij uw zorgverlener na keuze.

U kunt bij VGZ kiezen uit 2 basisverzekeringen. Namelijk de Basisverzekering VGZ Ruime Keuze (gecontracteerde zorgverleners) en Basisverzekering VGZ Eigen Keuze (restitutie). De premies volgen.

Wat zegt De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over omzetplafonds?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert consumenten te letten op zogenaamde zorgplafonds bij het kiezen van een zorgverzekeraar. Een zorgplafond is een bepaald maximum aan behandelingen dat een zorgaanbieder mag uitvoeren. Gaat de zorgaanbieder over het plafond heen? Dan krijgt die voor geleverde zorg over deze grens geen vergoeding meer van de zorgverzekeraar. Als u wordt geconfronteerd met een patiëntenstop omzetplafond kunt u twee dingen doen: uitwijken naar een ziekenhuis in de buurt waar het omzetplafond niet is bereikt of de behandeling uitstellen tot het nieuwe kalenderjaar, waarin nieuw budget is vrijgemaakt voor de zorgaanbieder.

Wat kunt u verwachten van de basisverzekeringen van VGZ?

Basisverzekering VGZ Keuze (budget) € 116,06 / € 101,06

Op grond van deze zorgverzekering heeft u recht op zorg in natura. De zorg in natura wordt verleend door een ruimer aantal gecontracteerde zorgaanbieders dan Natura Select. Ook heeft u recht op zorgadvies en zorgbemiddeling. Gecontracteerde zorgaanbieders vindt u op de Zorgzoeker. U ziet dan ook of uw zorgverlener al zijn omzetplafond heeft bereikt. Of neem contact op met VGZ.

Basisverzekering VGZ Ruime Keuze (natura) € 119,47 / 104,47

Op grond van deze zorgverzekering heeft u recht op zorg in natura. De zorg in natura wordt verleend door een ruimer aantal gecontracteerde zorgaanbieders dan Natura Select. Ook heeft u recht op zorgadvies en zorgbemiddeling. Gecontracteerde zorgaanbieders vindt u op de Zorgzoeker. U ziet dan ook of uw zorgverlener al zijn omzetplafond heeft bereikt. Of neem contact op met VGZ.

Basisverzekering VGZ Eigen Keuze (restitutie) € 126,91 / € 111,91

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee VGZ geen overeenkomst heeft gesloten dan volgt vergoeding tot het (maximum) tarief dat op dat moment is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Is er geen (maximum) tarief op basis van de Wmg vastgesteld? Dan wordt zorg vergoedt tot de in Nederland geldende redelijke marktprijs. U heeft geen last van omzetplafonds, uw wordt altijd geholpen door de zorgverlener van keus.

Voor meer informatie over het zorgplafond van VGZ verwijzen u naar de website van VGZ. U kunt deze hier vinden.

Wilt u de vergoedingen van de aanvullende verzekeringen van VGZ bekijken klik dan hier. Voor de tandartsverzekeringen van VGZ kunt u hier klikken.

Aanmelden bij VGZ 2021