• Home
  • Basisverzekering 2021
  • Stad Holland: Basisverzekering

Stad Holland Basisverzekering 2021

Basisverzekering Stad Holland 2021

Geen kortingen op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen, wel scherpe premie.

Patiënt kan niet altijd geholpen worden in ziekenhuis of zorgverlener door zorgplafond.
Dat zegt de NZa (De Nederlandse Zorgautoriteit) voor verzekeringsjaar 2021.

Maar waarom niet? We leggen u graag de visie van Stad Holland verzekeraar in dit artikel uit.
Heeft u een zorgverzekering bij Stad Holland? Dan mag u zelf uw zorgverlener kiezen. Voor u geldt de zogenaamde ‘doorleverplicht’. U kunt een behandeling krijgen bij de zorgverlener van uw keuze, ook als deze zijn jaarlijkse omzetplafond bereikt heeft. Het kan heel soms gebeuren dat de zorgverlener van uw keuze aangeeft u niet te kunnen behandelen omdat zijn omzetplafond bereikt is. Dat is onjuist! In dat geval kun u contact opnemen met Stad Holland op telefoonnummer (010) 2 466 480 om dit recht te zetten.

Meer informatie over de doorleveringverplichting vindt u op de website van Stad Holland.

Hoe is een omzetplafond bij uw zorgverzekeraar geregeld?
Wij hebben dit uitgewerkt voor alle 12 zorgverzekeraars, op deze website. U moet deze informatie ook kunnen terugvinden vinden op uw polis. Dit wordt een belangrijk aspect in 2021 want niemand kan voorspellen hoe de gezondheidszorg onder druk komt te staan door Corona en wat er gaat gebeuren met omzetplafonds. De meeste zorgverleners zullen de richtlijnen van het RIVM volgen.

Wat zegt De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over omzetplafonds?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert consumenten te letten op zogenaamde zorgplafonds bij het kiezen van een zorgverzekeraar. Een zorgplafond is een bepaald maximum aan behandelingen dat een zorgaanbieder mag uitvoeren. Gaat de zorgaanbieder over het plafond heen? Dan krijgt die voor geleverde zorg over deze grens geen vergoeding meer van de zorgverzekeraar. Als u wordt geconfronteerd met een patiëntenstop (omzetplafond) kunt u twee dingen doen: uitwijken naar een ziekenhuis in de buurt waar het omzetplafond niet is bereikt of de behandeling uitstellen tot het nieuwe kalenderjaar, waarin nieuw budget is vrijgemaakt voor de zorgaanbieder.

Wat kunt u verwachten van de zorgverzekeringen van Stad Holland?

Basisverzekering Restitutie € 133,- / € 113,50
Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee Stad Holland geen overeenkomst heeft gesloten dan volgt vergoeding tot het (maximum) tarief dat op dat moment is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Is er geen (maximum) tarief op basis van de Wmg vastgesteld? Dan wordt zorg vergoedt tot de in Nederland geldende redelijke marktprijs. U krijgt niet te maken met omzetplafonds en/of onverwachte rekeningen. Wilt u in het buitenland geholpen worden? Neem dan contact op met Stad Holland.

Wilt u de vergoedingen van de aanvullende verzekeringen van Stad Holland bekijken klik dan hier. Voor de tandartsverzekeringen van Stad Holland kunt u hier klikken.

Aanmelden bij Stad Holland 2021