• Home
  • Basisverzekering 2021
  • Nationale Nederlanden: Basisverzekering

Nationale Nederlanden Basisverzekering 2021

Basisverzekering Nationale Nederlanden 2021

4 % korting op de basisverzekering en 20% op de aanvullende verzekeringen.

Patiënt niet geholpen in ziekenhuis door zorgplafond.
Doorleveringsverplichting bij Nationale Nederlanden

Heeft u een zorgverzekering bij Nationale-Nederlanden? Dan mag u zelf uw zorgverlener kiezen. Voor u geldt de zogenaamde ‘doorleververplichting’: U kunt een behandeling krijgen bij de zorgverlener van uw keuze, ook als deze zijn jaarlijkse omzetplafond bereikt heeft.

Het kan gebeuren dat de zorgverlener van uw keuze aangeeft u niet te kunnen behandelen omdat zijn omzetplafond bereikt is. In dat geval kun u contact opnemen met het Nationale-Nederlanden Zorgteam op telefoonnummer 013 593 82 25 (lokaal tarief). uw kiest voor de optie ‘wachtlijstbemiddeling’. Het zorgteam is van 8.30 tot 17.30 uur bereikbaar van maandag tot en met vrijdag.

Wat zegt De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over omzetplafonds?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert consumenten te letten op zogenaamde zorgplafonds bij het kiezen van een zorgverzekeraar. Een zorgplafond is een bepaald maximum aan behandelingen dat een zorgaanbieder mag uitvoeren. Gaat de zorgaanbieder over het plafond heen? Dan krijgt die voor geleverde zorg over deze grens geen vergoeding meer van de zorgverzekeraar. Als u wordt geconfronteerd met een patiëntenstop omzetplafond kunt u twee dingen doen: uitwijken naar een ziekenhuis in de buurt waar het omzetplafond niet is bereikt of de behandeling uitstellen tot het nieuwe kalenderjaar, waarin nieuw budget is vrijgemaakt voor de zorgaanbieder.

Wat kunt u verwachten van de basisverzekeringen Nationale Nederlanden?

Basisverzekering Restitutie € 128,10 / € 107,27

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee Nationale Nederlanden geen overeenkomst heeft gesloten dan volgt vergoeding tot het (maximum) tarief dat op dat moment is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Is er geen (maximum) tarief op basis van de Wmg vastgesteld? Dan wordt zorg vergoedt tot de in Nederland geldende redelijke marktprijs.

De basisverzekering van Nationale Nederlanden heeft naast vrije keus van zorgverlener een aantal interessante extra's zoals: een second opinion van een internationale specialist via Best Doctors® en de SkinVision App waarmee u verdachte plekjes op uw huid checken. Als u geen zorgverzekering bij Nationale-Nederlanden heeft dan betaalt u € 6,99 voor een individuele smart check en € 24,99 voor 3 maanden onbeperkt gebruik. Bij Nationale Nederlanden krijgt u een jaarabonnement ter waarde van € 49,99.

Wilt u de vergoedingen van de aanvullende verzekeringen van Nationale Nederlanden bekijken klik dan hier. Voor de tandartsverzekeringen van Nationale Nederlanden kunt u hier klikken.

Aanmelden bij Nationale Nederlanden 2021