• Home
  • Basisverzekering 2021
  • Amersfoortse: Basisverzekering

Amersfoortse basiscollectief

Basisverzekering De Amersfoortse 2021

De Amersfoortse biedt alleen collectiviteitskorting via uw werkgever of ondernemer met een AOV.

Patiënt niet geholpen in ziekenhuis door zorgplafond.
Cruciale zorg bij De Amersfoortse gegarandeerd.

Door financiële afspraken die De Amersfoortse maakt met zorginstellingen kan het voorkomen dat sommige zorginstellingen tijdens het jaar hun omzetplafond bereiken. In die gevallen is de cruciale zorg voor u gegarandeerd (dit wil zeggen ambulancezorg, spoedeisende hulp, acute verloskunde en crisiszorg GGZ)

U kunt bij De Amersfoortse kiezen uit 2 basisverzekeringen. Namelijk de Basisverzekering Natura (gecontracteerde zorgverleners) en Basisverzekering EIGEN KEUZE (U hebt vrije keuze uit alle zorgaanbieders).

Wat zegt De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over omzetplafonds?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert consumenten te letten op zogenaamde zorgplafonds bij het kiezen van een zorgverzekeraar. Een zorgplafond is een bepaald maximum aan behandelingen dat een zorgaanbieder mag uitvoeren. Gaat de zorgaanbieder over het plafond heen? Dan krijgt die voor geleverde zorg over deze grens geen vergoeding meer van de zorgverzekeraar. Als u wordt geconfronteerd met een patiëntenstop omzetplafond kunt u twee dingen doen: uitwijken naar een ziekenhuis in de buurt waar het omzetplafond niet is bereikt of de behandeling uitstellen tot het nieuwe kalenderjaar, waarin nieuw budget is vrijgemaakt voor de zorgaanbieder.

Wat kunt u verwachten van de basisverzekeringen van De Amersfoortse?

Basisverzekering Ruime Keuze € 126,95 / € 101,95

Op grond van deze zorgverzekering heeft u recht op zorg in natura. De zorg in natura wordt verleend door een gecontracteerde zorgaanbieder. Ook heeft u recht op zorgadvies en zorgbemiddeling. Gecontracteerde zorgaanbieders vindt u op de Zorgzoeker.

Basisverzekering Eigen Keuze € 147,95 / € 122,95

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee De Amersfoortse geen overeenkomst heeft gesloten dan volgt vergoeding tot het (maximum) tarief dat op dat moment is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Is er geen (maximum) tarief op basis van de Wmg vastgesteld? Dan wordt zorg vergoedt tot de in Nederland geldende redelijke marktprijs.

Wilt u de vergoedingen van de aanvullende verzekeringen van De Amersfoortse bekijken klik dan hier. Voor de tandartsverzekeringen van De Amersfoortse kunt u hier klikken.

De Amersfoortse biedt een afsluitmodule voor particulieren, werknemers maar dan via een werkgever of ondernemer met een AOV. Belt u voor meer informatie naar 0318-542017 dan sturen wij u per e-mail de juiste link om uw premie te berekenen en/of rechtstreeks af te sluiten.