CZ Basisverzekering 2021

Basisverzekering CZ 2021

2,5% collectitiviteitskorting en 10% aanvullende verzekeringen

Patiënt niet geholpen in ziekenhuis door zorgplafond.
Cruciale zorg bij CZ gegarandeerd.

Door financiële afspraken die CZ maakt met zorginstellingen kan het voorkomen dat sommige zorginstellingen tijdens het jaar hun omzetplafond bereiken. In die gevallen is de cruciale zorg voor u gegarandeerd (dit wil zeggen ambulancezorg, spoedeisende hulp, acute verloskunde en crisiszorg GGZ)

U kunt bij CZ kiezen uit 3 basisverzekeringen. Namelijk de Basisverzekering (natura select, gecontracteerde zorgverleners), Basisverzekering (natura) en Basisverzekering (restitutie), u heeft recht op vrije keuze uit alle zorgaanbieders.

Wat zegt De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over omzetplafonds?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert consumenten te letten op zogenaamde zorgplafonds bij het kiezen van een zorgverzekeraar. Een zorgplafond is een bepaald maximum aan behandelingen dat een zorgaanbieder mag uitvoeren. Gaat de zorgaanbieder over het plafond heen? Dan krijgt die voor geleverde zorg over deze grens geen vergoeding meer van de zorgverzekeraar. Als u wordt geconfronteerd met een patiëntenstop omzetplafond kunt u twee dingen doen: uitwijken naar een ziekenhuis in de buurt waar het omzetplafond niet is bereikt of de behandeling uitstellen tot het nieuwe kalenderjaar, waarin nieuw budget is vrijgemaakt voor de zorgaanbieder.

Wat kunt u verwachten van de basisverzekeringen van CZ?

Basisverzekering CZ Zorgbewustpolis (natura select) € 120,02 / € 102,52

Op grond van deze zorgverzekering heeft u recht op zorg in natura. De zorg in natura wordt verleend door een beperkt aantal gecontracteerde zorgaanbieders. Ook heeft u recht op zorgadvies en zorgbemiddeling. Gecontracteerde zorgaanbieders vindt u op de Zorgzoeker.

Basisverzekering Eigen Keuze CZ Zorg-op-maatpolis (natura) € 126,36 / € 108,86

Op grond van deze zorgverzekering heeft u recht op zorg in natura. De zorg in natura wordt verleend door een ruimer aantal gecontracteerde zorgaanbieders dan Natura Select. Ook heeft u recht op zorgadvies en zorgbemiddeling. Gecontracteerde zorgaanbieders vindt u op de Zorgzoeker.

Basisverzekering Eigen Keuze CZ Zorgkeuzepolis (restitutie) € 135,04 / € 117,54

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee CZ geen overeenkomst heeft gesloten dan volgt vergoeding tot het (maximum) tarief dat op dat moment is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Is er geen (maximum) tarief op basis van de Wmg vastgesteld? Dan wordt zorg vergoedt tot de in Nederland geldende redelijke marktprijs.

Wilt u de vergoedingen van de aanvullende verzekeringen van CZ bekijken klik dan hier. Voor de tandartsverzekeringen van CZ kunt u hier klikken.

Aanmelden bij CZ 2021