• Home
  • Basisverzekering 2021
  • Aevitae: Basisverzekering

Basisverzekering AEVITEA 2021

Basisverzekering Aevitae 2021

Geen kortingen op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen, wel scherpe premie.

Patiënt niet geholpen in ziekenhuis door zorgplafond.
Zorg bij Aevitae gegarandeerd.

Heeft u een zorgverzekering bij Aevitae? Dan mag u zelf uw zorgverlener kiezen en deze wordt keurig betaald. Een omzetplafond is voor u dus niet van toepassing. U kunt bij Aevitae kiezen uit 2 basisverzekeringen. Namelijk de Basisverzekering Natura (gecontracteerde zorgverleners) en Basisverzekering Restitutie (U hebt vrije keuze uit alle zorgaanbieders).

Wat zegt De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over omzetplafonds?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert consumenten te letten op zogenaamde zorgplafonds bij het kiezen van een zorgverzekeraar. Een zorgplafond is een bepaald maximum aan behandelingen dat een zorgaanbieder mag uitvoeren. Gaat de zorgaanbieder over het plafond heen? Dan krijgt die voor geleverde zorg over deze grens geen vergoeding meer van de zorgverzekeraar. Als u wordt geconfronteerd met een patiëntenstop omzetplafond kunt u twee dingen doen: uitwijken naar een ziekenhuis in de buurt waar het omzetplafond niet is bereikt of de behandeling uitstellen tot het nieuwe kalenderjaar, waarin nieuw budget is vrijgemaakt voor de zorgaanbieder.

Wat kunt u verwachten van de basisverzekeringen van Aevitae?

Basisverzekering Natura € 128,95 / € 108,95

Op grond van deze zorgverzekering heeft u recht op zorg in natura. De zorg in natura wordt verleend door een gecontracteerde zorgaanbieder. Ook heeft u recht op zorgadvies en zorgbemiddeling. Gecontracteerde zorgaanbieders vindt u op de Zorgzoeker.

Basisverzekering Restitutie € 138,95 / € 118,95

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee Aevitae geen overeenkomst heeft gesloten dan volgt vergoeding tot het (maximum) tarief dat op dat moment is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Is er geen (maximum) tarief op basis van de Wmg vastgesteld? Dan wordt zorg vergoedt tot de in Nederland geldende redelijke marktprijs.

Wilt u de vergoedingen van de aanvullende verzekeringen van Aevitae bekijken klik dan hier. Voor de tandartsverzekeringen van Aevitae kunt u hier klikken.

Aanmelden bij Aevitae 2021