Polisvoorwaarden ONVZ 2021

Polisvoorwaarden ONVZ 2021

Bekijk alle vergoedingen van ONVZ 2021 en download de polisvoorwaarden

Korting ONVZ

Basisverzekering en aanvullende verzekeringen 2021

ONVZ voert geen preferentiebeleid voor geneesmiddelen. Bij een preferentiebeleid mag de apotheek u alleen het door de zorgverzekeraar aangewezen (merkloze) middel meegeven. U moet dan naar dat middel overstappen. Bij ONVZ hoeft dat niet. U kunt bij ONVZ het duurdere (merk)geneesmiddel (blijven) gebruiken als uw arts dat nodig vindt omdat u bijvoorbeeld allergisch bent voor een bepaalde hulpstof. Uw arts schrijft dat dan op het recept. Vindt u arts (of apotheker) dat u een merkloos medicijn kunt gebruiken dan betaalt u het verschil. 

Eigen bijdrage geneesmiddelen 2021

De overheid bepaalt per groep van geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, hoeveel ONVZ maximaal mag vergoeden. Als u een duurder middel kiest, moet u bijbetalen. Dit is de wettelijke eigen bijdrage. U betaalt nooit meer dan € 250 per jaar aan wettelijke bijdragen voor geneesmiddelen. De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden de wettelijke eigen bijdragen tot een maximaal bedrag per kalenderjaar. Daarvoor geldt de vergoeding voor geneesmiddelen vanuit de aanvullende verzekering.