Vergoeding kraamzorg door ONVZ

Vergoeding kraamzorg door ONVZ

Kraamzorg valt onder de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen.

“Kraampakket"

De basisverzekering vergoedt: inschrijving en intake door kraamcentrum of geboortecentrum, assistentie door een kraamverzorgende of verpleegkundige tijdens de bevalling (partusassistentie) tot maximaal twee uur na de geboorte van de placenta en kraamzorg na de bevalling

Hoeveel uren kraamzorg u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie en waar u bevalt. U krijgt minimaal 24 en maximaal 80 uur. Dit wordt verdeeld over maximaal 10 dagen vanaf de bevalling. Voor kraamzorg thuis: € 4,30 per uur.

Voor kraamzorg als u in de polikliniek bevalt zonder medische noodzaak of kraamzorg in het geboortecentrum bedraagt de eigen bijdrage: van € 17 per persoon per dag (dus € 34 voor moeder en 1 kind) en d aar bovenop een variabel bedrag: de extra kosten als het tarief van het ziekenhuis of het geboortecentrum meer is dan € 122,50 per persoon per dag

De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden tot een maximumbedrag per bevalling o.a: de eigen bijdrage bij bevallen zonder medische noodzaak in het ziekenhuis, of in het geboortecentrum, aanvullende kraamzorg, als u om medische redenen meer kraamzorg nodig heeft dan de basisverzekering

De aanvullende verzekeringen Extrafit en hoger vergoeden een kraampakket van ONVZ Kraamzorg Service.