Vergoeding kinderopvang door ONVZ

Vergoeding kinderopvang door ONVZ

Kinderopvang valt onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.

“kinderopvang"

Bent u een ouder van een kind jonger dan 12 jaar en wordt u 4 of meer dagen achter elkaar opgenomen in het ziekenhuis? De aanvullende verzekeringen Topfit en Superfit vergoeden de kosten van kinderopvang, als het kind ook die aanvullende verzekering heeft. De vergoeding gaat in op de 4e opnamedag en is maximaal € 25 per kind, per werkdag. De vergoeding stopt na 60 werkdagen.