Vergoeding hulpmiddelen door ONVZ

Vergoeding hulpmiddelen door ONVZ

Hulpmiddelen vallen zowel onder de basisverzekering als de aanvullende verzekeringen.

“Hulpmiddelen"

De basisverzekering vergoedt hulpmiddelen die te maken hebben met het herstellen van of leven met een ziekte of aandoening. Voorbeelden zijn protheses, verbandmiddelen, hoortoestellen en de insulinepen. Soms is een eigen bijdrage van toepassing. Ook geldt de wettelijke eigen bijdrag.

De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden de wettelijke eigen bijdrage. Sommige hulpmiddelen koopt u zelf, andere krijgt u in bruikleen. Krijgt u het hulpmiddel vergoed? Dan worden de kosten van reparatie, correctie en vervanging bij normaal gebruik ook vergoed. Vanuit de aanvullende verzekering is gene eigen bijdrage van toepassing.