Vergoeding Hospice door ONVZ

Vergoeding Hospice door ONVZ

Hospice valt onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico .

Als u ernstig ziek bent kunt u ervoor kiezen om de laatste fase van uw leven door te brengen in een hospice. Daar bieden zorgverleners en vrijwilligers zorg en ondersteuning in een huiselijke omgeving.

Hoe u de zorg in een hospice vergoed krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie, en van het hospice. Het kan zijn dat de basisverzekering de zorg vergoedt als eerstelijns verblijf, of als verpleging en verzorging. Soms vergoeden de Wlz Wet langdurige zorg en de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 het verblijf in een hospice. Het hospice kan u vertellen hoe dit in uw geval zit

U betaalt bijna altijd een eigen bijdrage aan het hospice, voor bijvoorbeeld de maaltijden die u er krijgt. Bij sommige hospices kunt u ook extra faciliteiten ‘bijbestellen’. Bijvoorbeeld een extra bed en maaltijden voor uw partner. De aanvullende verzekeringen Optifit en hoger vergoeden die eigen bijdrage (inclusief extra faciliteiten)