Vergoeding geneesmiddelen door ONVZ

Vergoeding geneesmiddelen door ONVZ

Geneesmiddelen vallen zowel onder de basisverzekering als de aanvullende verzekeringen.

“geneesmiddelen"

De basisverzekering vergoedt bijna alle in Nederland gangbare geneesmiddelen vallen hier onder. Daarnaast Geneesmiddelen die de apotheek op kleine schaal zelf maakt ('magistrale bereidingen') of laat maken ('doorgeleverde bereidingen’).

De overheid bepaalt hoeveel zorgverzekeraars maximaal voor een geneesmiddel mogen vergoeden. De werkelijke prijs is soms hoger. In dat geval betaalt u het prijsverschil zelf. Dit is de wettelijke eigen bijdrage. De aanvullende verzekeringen Extrafit en hoger vergoeden deze wettelijke eigen bijdragen tot een maximaal bedrag per kalenderjaar.

U heeft keuzevrijheid. Ook als het gaat om geneesmiddelen. ONVZ heeft geen 'preferentiebeleid'.

De aanvullende verzekeringen Extrafit en hoger vergoeden: de eigen bijdrage en de meeste geregistreerde geneesmiddelen die de basisverzekering niet vergoedt. Optifit, Topfit en Superfit vergoeden ook nog zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmers die de basisverzekering niet vergoedt en melatonine van 0,3 mg of meer per eenheid

Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Voor de (genees)middelen en zorgdiensten die onder de aanvullende verzekeringen vallen betaalt u geen eigen risico.