Vergoeding audiologische zorg ONVZ

Vergoeding audiologische zorg door ONVZ

De basisverzekering vergoedt audiologische zorg door een audiologisch centrum. Heeft u hoorapparatuur nodig dan geldt daarvoor de vergoeding voor hulpmiddelen.

 hoortoestel

Gehoorproblemen ontstaan geleidelijk, bijvoorbeeld door ouderdom. Of plotseling, door bijvoorbeeld ziekte. Als u uw gehoorprobleem als storend ervaart, kan de huisarts of een andere zorgverlener u verwijzen naar een audiologisch centrum. In een audiologisch centrum werkt een team van specialisten op het gebied van gehoorproblemen en problemen die daarmee samenhangen, zoals spraakproblemen.

De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden de wettelijke eigen bijdrage van een hoortoestel. De kosten van reparatie, correctie en vervanging bij normaal gebruik worden ook vergoed.