Vergoeding diëtetiek ONVZ

Vergoeding diëtetiek door ONVZ

De basisverzekering vergoedt per kalenderjaar maximaal 3 uur diëtetiek met een medische reden door een diëtist. Vanuit de aanvullende verzekeringen is extra vergoeding.

Heeft u overgewicht? Dan kunt u zorg krijgen bij de diëtist als: uw BMI minstens 30 kg/m2 is, of uw BMI tussen 25 en 30 kg/m2 is en u daarnaast extra risico loopt door bijvoorbeeld een ziekte (zoals hart- en vaatziekte). Heeft u een andere medische reden waarvoor het nodig is een diëtist te raadplegen? Dan kan de huisarts u naar de diëtist verwijzen.

Heeft u een chronische ziekte, zoals suikerziekte (diabetes mellitus), een hart- of vaatziekte, of chronische longproblemen (COPD)? Dan krijgt u via de huisarts mogelijk ketenzorg. Daarbij werken meer zorgverleners intensief samen om u zorg te geven. De diëtist maakt daar dan onderdeel van uit.