Vergoeding beweegprogramma's ONVZ

Vergoeding beweegprogramma's door ONVZ

Beweegprogramma's vallen onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico .

Heeft u een chronische ziekte of aandoening, zoals artrose, osteoporose, COPD of diabetes? Bij de zorg van de huisarts of het ziekenhuis die u dan krijgt, hoort ook advies over 'gezond leven'. Een extra beweegprogramma kan u helpen om zo fit mogelijk te blijven en nieuwe klachten zoveel mogelijk te voorkomen. De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden beweegprogramma's bij chronische ziekte. Het programma moet voldoen aan de KNGF-standaarden voor beweeginterventies.

Ook beweegprogramma’s die voldoen aan de KNGF-standaard ‘Oncologie’ worden vergoed. Bijv. revalidatieprogramma’s bij kanker door een fysiotherapeut, of een oefentherapeut Cesar of Mensendieck. Het programma duurt maximaal 3 maanden en u traint maximaal 2 keer per week, in groepsverband

Bij obesitas kan een beweegprogramma u helpen om een actieve en gezonde leefstijl te krijgen. Zo werkt u toe naar blijvend gewichtsverlies. U traint 3 tot 4 maanden lang meerdere keren per week in groepsverband. Daarna kunt u zelf verder in het gewone sportaanbod.

U moet wel een voorschrift hebben van uw arts. Daar moet in staan dat: u een BMIDe Body Mass Index is een index voor uw gewicht in verhouding tot uw lichaamslengte heeft van 30 kg/m2 of hoger, of een BMI van 25 - 30 kg/m2 met daarbij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, een verhoogd risico op diabetes type II of een aanwezige ziekte die samenhangt met het overgewicht