Vergoeding alternatieve geneeswijzen ONVZ

Vergoeding alternatieve geneeswijzen door ONVZ

alternatieve geneeswijzen valt onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.

 alternatieve geneeswijzen ONVZ

ONVZ vergoedt alleen de zorg van artsen of een behandelaar die volwaardig lid is van een beroepsorganisatie die op de Lijst erkende beroepsorganisaties van ONVZ staat.

De aanvullende verzekeringen Optifit en hoger vergoeden ook geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen en (laboratorium)onderzoek. Deze hebben een RVG of RVH nummer gekregen van het CBG.

Voor (laboratorium)onderzoek en geneesmiddelen moet u een voorschrift hebben van uw arts of behandelaar. De geneesmiddelen moeten zijn verstrekt door een apotheek of apotheekhoudende huisarts.